Project Description

Финансиране за детски фън център / детски парти център по мярка 6.4 от ПРСР

Концепцията зависи от твоите предпочитания и креативност

На кратко

Изграждането на нов или модернизирането на съществуващ детски център ще получава висок приоритет и респективно високи шансове за финансиране по мярка  6.4 през 2018 година. Безвъзмездната помощ за проект е в размер на 50% от общите разходи, необходими за стартирането на бизнеса. Мярка 6.4 предоставя на бенефициентите възможност за закупуване на недвижима имот, както и закупуване на всички необходими материални и нематериални активи. С цел изграждане и поддържане на устойчиви конкурентни предимства, инвестицията може да се допълни от различни зали и атракции. Освен основната зала за забавления, могат да се добавят и арт зала; зала за престой на придружителите; сцена за изява на децата; детски боулинг, билярд, джаги и пр. Концепцията може идеално да се допълни и организиране на събития – детски партита и рождени дни, полудневни занимални и пр. Всичко зависи от твоята креативност и възприятия, за това как конкретният бизнес модел да просъществува на избраната локация.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи