Project Description

Изграждане на нов или модернизиране на съществуващ фитнес център по мярка 6.4 от ПРСР

Или една потенциално успешна инвестиция в селски район, посредством мярка 6.4

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

В случай, че притежаваш собствена фитнес зала, която се нуждае от модернизиране, или пък имаш желанието и потенциала да изградиш чисто нов фитнес център/ спортен център, настоящата идея е подходяща именно за теб. Същественото предимство в случая е, че посредством евро проект можеш да осъществиш своето бизнес начинание, извършвайки само половината от общите необходими разходи. Финансирайки своята инвестиция по 6.4, получаваш възможността да закупиш съответния недвижим имот, на който ще се помещава залата, както и да извършиш необходимите строително-монтажни дейности. В допълнение, е допустимо и закупуването на всички кардио и силови уреди, включително и комбинирани уреди. С цел оптимално маркетингово позициониране, към цялостната концепция може да се добави и зала за групови спортове и/или танци; зала за любителите на бойни изкуства; зала, специализирана за женски спортове и пр. Основно изискване за получаване на финансова помощ е обектът да е локализиран в селски район.  Финансирането е до 200 000 евро.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи