Project Description

Изграждане на нов или модернизиране на съществуващ обект – Escape room (ескейп стая)

Проектът се осъществява спрямо твоята креативност и концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

Интересно бизнес начинание, при това с висок приоритет за финансиране по мярка 6.4, е свързано именно с изграждането и/или ремонтирането на обект – Escape room. Можем да наречем идеята още стая за загадки; пъзел стая; ескейп зала и какво ли още не. Важното в случая обаче е, че през последните 2-3 години, потребителският интерес към тази атракция става все по-висок. По този повод, мярка 6.4. ти дава шанс да бъдеш сред първите предприемчиви българи, предоставящи услугата. По проекта можеш да закупиш недвижимото имущество, на чиято територия предвиждаш да се извърши инвестицията, както и необходимото оборудване и обзавеждане за целия обект. Още, можеш да изградиш необходимият брой зали/ стаи – с различен интериор и тематика, и с различни загадки и предизвикателства, с цел оптимално маркетингово позициониране. За реализиране на идеята по проект получаваш до 200 000 евро субсидия. Основното изискване е, обектът да бъде позициониран на територията на селски район. Съществуват обаче достатъчно варианти за локализиране в близост до големи градове, а защо не и инвестицията да допълни вече съществуващ комплекс за спортове или развлекателни дейности.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи