Project Description

Производство на хляб и хлебни изделия по мярка 6.4

Проектът може да бъде променян спрямо твоите желания и концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

Идея за бизнес, характеризираща се със сравнително нисък инвестиционен риск и същевременно високи печалби е производството на хляб и хлебни изделия. Като продукт от първа необходимост, хлебните изделия се характеризират с високо потребление, а производството им е сред основните и традиционни – доходоносни бизнеси в малките населени места. Това прави инвестицията идеална за селски район. Съществено предимство на програмата, е че тя финансира изграждане на нови или ремонтиране на съществуващи сгради и помещения за осъществяване на основните производствени дейности. Освен това, имаш възможност да закупиш и цялото необходимо оборудване, машини и техника, транспортни средства, необходими за нормалното функциониране на бизнеса. По проект по мярка 6.4 можеш да получиш до 200 000 евро безвъзмездна финансова помощ. Идеята е подходяща за съществуващи фирми от бранша, които да усъвършенстват методите си за удовлетворяване потребностите на клиентите си и по този начин да увеличават своите пазарен дял и печалба. Подходяща е и за всички останали, търсещи различни възможности за инвестиции в разнообразни и сигурни начинания.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи