Project Description

Финансиране за производство на химични продукти по мярка 6.4

Проектът се осъществява спрямо твоите желания и концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

През 2018 година, мярка 6.4 ще дава силен приоритет на проекти, насочени към производство на химични продукти. Основно изискване за получаване на финансова помощ е проектите да се изпълняват на територията на селски район. Най-общо, висок шанс за финансиране получават проектите, с инвестиции в производство на основни химични вещества, промишлени газове, багрила и пигменти, други основни органични и неорганични вещества, азотни съединения, пестициди и други агрохимикали и пр. Приоритетни са и производствата на етерични масла и дестилирани води; парфюми и тоалетни продукти; сапун и почистващи препарати; бои, лакове и мастила; лепила; експлозиви и множеството от останалите химични продукти. По проект по мярка 6.4 можеш да закупиш и/или ремонтираш и модернизираш недвижим имот. Можеш да извършиш и всички разходи за закупуването на останалите материални, както и нематериални активи. Ключово в случая е, че посредством  6.4 получаваш възможността да осъществиш своята идея, като извършиш само половината от необходимите общи разходи, тъй като финансирането е в размер на 50%.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи