Project Description

Производство на фитостени по мярка 6.4 от ПРСР

Проектът се осъществява спрямо твоята бизнес концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

За Иво: тук се губят 10-те точки за приоритетни производства, но ако е кандидат е фирма с история и опит, шансовете са големи.

Идея с висок потенциал за развитие и реализиране на задоволителни печалби, посредством финансиране с европейски средства, е производството на фитостени. Същественото в случая е, че в момента търсенето от страна на потребителите се покачва равноускорително. Фитостенте представляват иновативно интериорно и екстериорно решение за освежаване на офиси, хотели, домове и пр. За производството е необходимо да се намери доставчик на живите растения (лиани и други стелещи се растения), производители-доставчици на каркаси (основата, която се закача за стената), както и поливни системи за растенията. По проект по мярка 6.4 могат да се извършат разходи за закупуване на всички необходими активи (материални и нематериални), в това число и за изграждане на помещения за осъществяване на основните дейности. Финансирайки своята идея по проект, получаваш възможността да извършиш само половината от необходимите разходи за стартиране на бизнеса. Безвъзмездната помощ е в размер на 50% от инвестицията, с основното изискване проектът да се изпълнява на територията на селски район. За да реализираш един успешен проект с RISUKU, продължавай да четеш надолу.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи