Project Description

Финансиране за производство на осветителни тела и лампи по мярка 6.4 от ПРСР

Проектът се осъществява спрямо твоята бизнес концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

През 2018 година мярка 6.4 ще дава максимален приоритет на проектите, предвиждащи инвестиции в производството на осветителни тела и лампи. Газоразрядни или луминисцентни лампи; лампи с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; с нажежаема жичка – са само част от производствата, които притежават много висок шанс за получаване на безвъзмездна помощ от ДФ „Земеделие“. Още, към приоритетната категория можем да добавим и приспособления за прикрепяне, осветители за превозни средства, улично осветление, неелектрически, прожектори, електрически гирлянди, светлинни надписи, имитации на жив огън и пр. Най-общо казано високият шанс за класиране, принадлежи на всички производства на интериорно и екстериорно осветление и лампи. По проекта по мярка 6.4 можеш да закупиш нова производствена сграда или да модернизираш съществуваща. Също можеш да закупиш и всички необходими материални и нематериални активи, необходими за нормалното функциониране на бизнеса. И най-важното е, че всичко това можеш да осъществиш, ползвайки до 200 000 евро субсидия, посредством 6.4.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи