Project Description

Производство на мебели по мярка 6.4

 

Проекта може да бъде променян спрямо твоите желания и концепция

Производство на мебели по мярка 6.4

На кратко

Производството на мебели е поминък, който изхранва хиляди семейства в България. От малки гаражни производители през цехове, до големи фабрики за производство на различни видове мебели, всеки е намерил своята ниша. С вдигането на жизнения стандарт, се покачват претенциите и очакванията на клиентите към средата в която живеят. За да си конкурентен е важно да разполагаш с добра база и най-вече модерни машини. Точно такава възможност предоставя МЯРКА 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони. По програмата можеш да получиш безвъзмездно финансиране за изграждането на ЧИСТО НОВ ЦЕХ. Да закупиш специализирани машини – CNC (ЦНЦ фреза) с автоматична смяна на инструменти, Вакум маса, шлайф машини , аспирация и пр.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи