Project Description

Изграждане на нов Полиграфически комплекс, или модернизиране на съществуващ

Или идея с максимален шанс за получаване на безвъзмездна помощ от ДФ „Земеделие“

На кратко

През 2018 година, сектор Печатна дейност е сред най-приоритетните за финансиране по мярка 6.4. Ползвайки европейско финансиране, можеш да изградиш нов Полиграфически комплекс или да ремонтираш и модернизираш съществуващ такъв, като субсидията за един цял проект е до 200 000 евро. По проекта можеш още да закупиш нова полиграфическа техника - офсетови машини, компресори, сгъвачки, щанц машини, колатори, балир преси, биговащи машини, ламинатори и общо взето всички необходими материални активи.  Допустими са и разходи за придобиване нематериални активи, в това число и разходи за създаване на софтуер. Основно изискване е инвестицията да се изпълнява на територията на селски район. Цялостната бизнес концепция зависи от твоите желания и креативност. За да реализираш един успешен проект с RISUKU, продължавай да четеш надолу.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право - няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи