Project Description

Изграждане на нов или модернизиране на съществуващ Пейнтбол комплекс по мярка 6.4

Осъществяването на проекта става спрямо твоите желания и концепция

На кратко

Изключително интересна бизнес идея за реализиране, посредством мярка 6.4, е създаването на пейнтбол комплекс. Ключово предимство на настоящата идея, е че тя се характеризира с много висок шанс за получаване на финансиране. Последното се дължи на факта, че през 2018 година мярка 6.4 ще дава приоритетни бонус точки на проектни предложения, предвиждащи инвестиции за осъществяване на спортни и развлекателни дейности. По проект можеш да закупиш необходимия терен, както и да построиш или закупиш сгради за практикуване спорта на закрито или за съхранение на оборудване и консумативи. Можеш да закупиш и необходимото оборудванемаркери, протектори, облекло и маски и пр. Финансовата помощ по процедурата е в размер до 200 000 евро, с изискването инвестицията да се изпълнява в селски район. С цел по-добро маркетингово позициониране, към комплекса могат да се добавят няколко тематични игрища, или пък допълнителни атракции като стрелбище, airball, организиране на тиймбилдинги,  зона за деца, зона за зрители, и пр. Стратегията за изграждане зависи от твоите желания, както и при необходимост от нашите съвети, които можеш да получиш на консултация с нас.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи