Project Description

Къща за гости по мярка 6.4 от ПРСР

Проекта може да бъде променян спрямо твоите желания и концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

Туризмът може да бъде един изключително доходоносен бизнес, ако бъде управляван правилно. През последните години в България хората, които се занимават с този вид бизнес бележат все по-високи печалби и запълняемост на туристическите обекти, които стопанисват. Възможността за финансиране с Евро средства, прави този бизнес силно привлекателен и не без основание. Безвъзмездните средства, които можеш да получиш са до 50% от стойността на инвестицията, а пари могат да се получат за почти всичко – от закупуването на земята, до построяването на хотел, ресторант, басейн или друг вид туристически обект. В това число можеш да получиш финансиране и за изграждане на цялата инфраструктура, необходима за функционирането на бизнеса, като например: терасиране (ако такова се налага) на парцела, построяване на ограда, осигуряване на ток и вода, озеленяване и пр.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи