Project Description

Занаяти по мярка 6.4 от ПРСР

Съчетание на бизнес и традиции с висок шанс за успех

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

В случай, че си креативен и същевременно предприемчив, притежаваш мотивация за развиване на бизнес начинание, което се базира на българските обичаи и традиции, настоящата идея е подходяща точно за теб. Мярка 6.4 предоставя възможност за финансиране на бенефициентите с до 200 000 евро. По проектите могат да се включат всички необходими разходи за цялостно изграждане (от нулата) на занаятчийски цех, или пък неговото ремонтиране. По проекта можеш да включиш и разходи, с цел набавяне на желаните материали, инструменти и останалите необходими материални, както и нематериални активи. По този начин получаваш възможността да произвеждаш по-бързо, удобно и качествено, и оттам да надградиш своите професионални компетенции и конкурентоспособност.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи