Project Description

Изграждане и оборудване на дентален център или мобилен стоматологичен кабинет

Проектът може да бъде променян спрямо твоите желания и концепция.

Дентален център мярка 6.4

На кратко

Изграждането на денталтен център или мобилен стоматологичен кабинет е една перфектна бизнес възможност за стоматолозите. През настоящата календарна година денталните лекари получават възможност за 50%-ово финансиране по мярка 6.4, със същественото предимство, че като кандидати, същите ще получават по-висок приоритет, което значително увеличава шансовете за спечелване на проект. Задължително условие за подаване на проектно предложение, си остава инвестицията да се извършва в селски район. Оттам нататък всеки лекар по дентална медицина може да включи в своя проект разходи за строителство и модернизиране на сгради и помещения. Програмата финансира и закупуването на всички активи, необходими за функционирането на цял стоматологичен кабинет – оборудване (диагностично и лечебно), както и обзавеждане за лекарските и административните помещения и пр. Ние от RISUKU с удоволствие ще консултираме българските стоматолози, с идеята по този начин да допринасяме за развитието на медицината и предоставяне на една по-добра услуга в по-слабо развитите райони в страната.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране по мярка 6.4 е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи