Project Description

Създай аптека по мярка 6.4 – бизнес за фармацевти

Изграждане на нов или модернизиране на съществуващ медицински обект/ аптека

Аптека по мярка 6.4 от ПРСР

Аптека като собствен бизнес

На кратко

През 2018 година мярка 6.4 предоставя на фармацевтите страхотната възможност да модернизират своите обекти. В допълнение, тези проекти се характеризират с много висок шанс за спечелване на финансиране, тъй като ДФ „Земеделие“ е предвидил допълнителен приоритет за тях при оценяването. Програмата финансира разходи за строителство на нова сграда / аптека, или модернизиране на съществуваща. По проект по мярка 6.4 е допустимо и закупуване на цялото необходимо оборудване за основното помещение, складове, санитарни възли и пр., както инвестиции в нематериални активи (например закупуване на софтуер). Необходимо условие е медицинският обект, който ще се построи/ ремонтира и оборудва да е позициониран на територията на селски район. Безвъзмездната помощ за един проект е в размер до 200 000 евро. Ние от RISUKU с удоволствие ще консултираме българските фармацевти, с идеята по този начин да допринасяме за развитието на медицината.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране за изграждане на нова аптека е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи