Project Description

Изграждане на нова или модернизиране на съществуваща амбулатория по мярка 6.4

Проектът се осъществява спрямо твоите желания и концепция

Къща за гости по мярка 6.4

На кратко

През 2018 година, мярка 6.4 от ПРСР ще дава висок шанс за финансиране на проекти, насочени към амбулаторно лечение, извършвано от страна на общопрактикуващи лекари, както и лекари специалисти и хирурзи. Дейностите в тази насока, който ще получават максимален приоритет са свързани с консултации, диагностика и лечение на амбулаторни пациенти. Програмата финансира закупуването на необходимото недвижимо имущество на което ще се осъществява инвестицията. Още, към инвестицията може да се добави и закупуването на цялата медицинска апаратура и оборудването специализирани компютърни системи, рентгени, ехографи, ЕКГ апарати, диагностични сетове, фетални монитори, и всичко  необходимо за дейността на лекарите по обща медицина. От своя страна, лекарите специалисти и хирурзи, също могат да си набавят цялото необходимо оборудване, в зависимост от своята специализация. Задължително условие е, проектът да се изпълнява на територията на селски район. При необходимост, съществуват достатъчно алтернативи, локализирането на амбулаторията да е в близост до големи градове. Финансирането по мярка 6.4 е в размер на 50% от общите извършени разходи по проект.

Как да кандидатствам?

За да получиш безвъзмездно финансиране е необходимо да се направи проект. Проекта обединява техническа и инвестиционна част, като важно условие е преди да започнеш с подготовката на проекта е да разполагаш с подходящ парцел/земя в селски район. На следващ етап препоръчваме да се свържеш с консултант.С негова помощ ще уточниш всичко останало. По този начин се избягва допускането на грешки, които могат да ти струват много пари.

Направи първата стъпка сега!

Стъпка 1
Стъпка 2
Стъпка 3

КАКВИ РЕЗУЛТАТИ МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ

Отлична успеваемост на нашите проекти

Поемаме ангажимент да работим по даден проект, само ако сме направили предварителен риск анализ и сме сигурни, че твоя проект е в зоната за сигурност.

Работим с кратки крайни срокове

Работим по проект, дори крайните срокове да са изключително кратки. Понякога по-малко от 30 дена!

Предоставяме изпреварваща информация

Информацията е всичко! Част от нашата работа е да разполагаме и предоставяме изпреварваща информация. Това ти дава голямо предимство.

Допълнителна експертна помощ

Експерти по ЗУТ, данъчно право, търговско право – няма проблем!

Готов си да поговорим?

ЗА ТОВА КАК ЩЕ РЕАЛИЗИРАШ СЛЕДВАЩАТА СИ ГОЛЯМА ИДЕЯ?

Разгледай другите ни идеи