СЧИТАНО ОТ 01.01.2019 Г. ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР ПРИКЛЮЧИХА. БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИЗБРАХА ДА РАБОТЯТ С НАС И ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ТЕЗИ, КОИТО НЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА.

София

Пловдив

Варна

Монтана