Финансиране за изграждане на дом за стари хора по мярка 6.4

Или идея с висок приоритет за получаване на финансова помощ по 6.4

Най-дългоочакваният прием на проекти по мярка 6.4 предвижда финансиране за изграждане, оборудване и обзавеждане на частни старчески домове на територията на селски район. Предимството на кандидатите по тези проекти е, че ще получават допълнителни бонус точки и приоритет, съгласно предвидените по процедурата критерии за подбор на проектните предложения.

За кого е подходяща идеята?

Идеята е подходяща за хора с опит в извършването на социални услуги, собственици и управители на къщи за гости, хотелиери, или други предприемчиви личности, търсещи нови и интересни възможности за инвестиции.

Какво може да се закупи по проект по мярка 6.4?

По проекта може да се закупи или построи нова сграда и/или да се ремонтира съществуваща такава. Може да се закупи и цялото оборудване и обзавеждане, необходими за осигуряване на удобство на хората, които ще бъдат настанени в сградата, в т.ч. за кухни, санитарни възли, спални и перални помещения, медицински помещения, помещения за отдих и развлечения и пр. Допустими за подпомагане са и разходи за придобиване на нематериални активи, както и разходи за хонорари на консултанти, инженери, архитекти и пр.

В случай, че идеята представлява интерес за теб, сега е точният момент, в който можеш да се възползваш от 50%-ово безвъзмездно финансиране за реализиране на проекта.

Поръчай консултация и експертите на RISUKU ще обсъдят всеки един детайл от твоя бъдещ проект, как да го реализираш, какво е необходимо, колко време ще отнеме и как точно може да се реализира.

За това как можеш да реализираш твоите мечти