Финансиране за добив на Етериум (Ethereum) по мярка 6.4

Добиване на криптовалута за извършване на бързи, удобни и евтини транзакции, с помощта на мярка 6.4

добив на етериум

Мярка 6.4 дава възможност за инвестиции в техника за добиване на криптовалути, със същественото предимство, че финансирани по проект, дейностите по „копаене“ ще се осъществяват със значително по-малко разходи. И това се дължи на факта, че бенефициентите по 6.4 ще получават 50% финансиране за разходите, които извършват.

Кои са предимствата на Етериум?

Етериум е виртуална валута, също като Биткойн базирана на Blochain технологията и по този начин притежава всички характерни за блок веригата предимства. Етериум системата също е отворена, масова, поддържа се от голям брой независими участници от цял свят, следователно всеки желаещ може  да си инсталира съответния софтуер и да започне да я използва и поддържа. Всеки потребител на Етериум има свой акаунт в блок-веригата, като във всеки акаунт са записани броят на единиците от валутата (етери), които съответният потребител притежава.

Етериум заема второто място по обем на търговия, след Биткойн. Мнозина считат Етериум за по-ефективен от Биткойн, благодарение на това, че е по-нова и от там по-оптимизирана валута. Последното обаче е много относително, тъй като всяка виртуална валута си има собствени фундаментални цели, които гони в дългосрочен период.

Ако възнамерявате да извършвате по-редовни транзакции, да плащате стоки или услуги, или пък да изпращате криптовалута на любим човек, Етериум е много по-добрият избор например от Биткойн.

Съществено предимство на Етериум пред останалите валути е, че тя притежава и т.н. „smart contract” система, за автоматично изпълнение на договори, които освобождават участниците в сделките от множество ангажименти, и се характеризират с висока сигурност. При т.н. „умни“ договори не е необходимо участието на трета – посредническа страна между продавач и купувач, а информацията за договорите се съхранява в публичния регистър на блок-веригата.

Как се добива Етериум или копаене на криптовалути?

Копаенето на криптовалути, в това число и Етериум става посредством специлизиран, мощен хардуер, изпълняващ множество операции за единица  време. За копаенето на тази и останалите криптовалути можеш да научиш повече на консултация в някой от нашите офиси. Идеята е, че при срещата на място, нашите клиенти виждат как на практика се осъществява добиването и така получават по-достъпна информация.

Колко струва изграждането на ферма за добив на Етериум или други криптовалути?

Размерът на инвестицията за изграждането на ферма за добив на криптовалути зависи най-общо от мощността на техниката, с която разполага добиващия и от достъпът до необходимата електрическа енергия. От RISUKU подготвяме няколко идейни проекта и предложения, които с удоволствие ще обсъдим на среща с нашите клиенти.

В случай, че „копаенето“ и търгуването с криптовалути притежава интерес за теб, сега е точният момент, в който получаваш възможност да се сдобиеш с тях, извършвайки половината от необходимите разходи за тази цел.

За това как можеш да реализираш твоите мечти