Финансиране за добив на Лайткойн (Litecoin) по мярка 6.4

Или инвестиция за добиване на най-прогресиращата криптовалута.

добиване на Лайткойн

Чудесна възможност, която предлага мярка 6.4, е свързана с предоставяне на финансова помощ за добиване на криптовалути, в това число и за добиване на Лайткойн. По-конкретно, цялата необходима техника за „копаене“ може да бъде закупена по проект, като фондът (в случая ДФЗ) ще възстановява половината от общите извършени разходи.

Лайткойнът, като множеството виртуални валути, също е децентрализирана система за разплащания, което означава, че не може да бъде контролирана от никой, в това число и от нито една компания или правителство. Също като Биткойн, Лайткойн валутата е създадена с идеята да бъдат емитирани ограничен брой единици. Лайткойн обаче предвижда пускането в обращение на 84 000 000 виртуални единици, което е около четири пъти повече от това на Биткойн.

Какви са предимствата на Лайткойн?

Също както Рипъл, Лайткойн се счита за по-удобнa за разплащания от Биткойн, заради бързината на нейните разплащания (приблизително две минути за потвърждаване на превод). Друго съществено предимство на Лайткойн са и сравнително ниските такси за извършване на преводите. Лайткойн единиците също се генерират чрез „копаене“, а изкопаването на тази валута е около  четири пъти по-бързо от изкопаването на Биткойн, поради по-високият брой единици от валутата, които са предвидени да влязат в обращение.  Цената на единица Лайткойн е в пъти по- ниска от Биткойн.  Като по-нова валута, Лайткойнът може да се счита за много добре оптимизирана, като се вземат предвид горепосочените й предимства.

Същевременно е необходимо да се каже, че всяка една криптовалута  има своите предимства и недостатъци и е създадена да задоволява конкретни потребителски нужди. По тази причина, тоталното приемане или отхвърляне, на която и да е от виртуалните валути не е много удачно, или най-малкото за да се направи, трябва да е подкрепено от достатъчно информираност и обективни аргументи.

Как се добива Лайткойн?

Добиването/копаенето на криптовалути, в това число и Лайткойн се извършва с помощта на специализиран хардуер, изпълняващ множетво изчисления за единициа време. За копаенето на тази и останалите виртуални валути можеш да научиш на консултация в нашите офиси. Идеята е, че при срещата на място, нашите клиенти виждат как на практика се осъществява добиването и така получават по-достъпна информация.

Колко струва инвестирането в техника за добив на Лайткойн и останалите криптовалути?

Инвестицията е относителна и зависи от мощността на техниката и от възможността на добиващия за осигуряване на необходимата електрическа енергия. Акцентът тук е, че посредством мярка 6.4 разходите за закупуването на техниката се намаляват на половина. В зависимост от желанията и възможностите на нашите клиенти, ние ще предложим най-оптималния вариант за инвестиция.

В случай, че „копаенето“ на криптовалути и търгуването с тях представлява интерес за теб, сега е точният момент да се възползваш от възможността, която предоставя мярка 6.4.

За целта, последвай линка по-долу.

За това как можеш да реализираш твоите мечти