Финансиране за производство на хляб и хлебни изделия

Производство на хляб и хлебни изделия-бизнес, характеризиращ се с нисък инвестиционен риск!

Производство на хляб

Производството на хляб и хлебни изделия се характеризира с високо потребление и е сред основните и традиционни  доходоносни инвестиции в малките населени места.

С помощта на Подмярка 6.4 ще получите финансиране за  изграждане на нови или ремонтиране на съществуващи сгради и помещения за осъществяване на производство на хляб и хлебни продукти. Освен това, имате възможност да закупите машини и техника и транспортни средства, необходими за нормалното функциониране на бизнеса.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ИДЕЯТА:

Идеята е подходяща както за съществуващи фирми от бранша, които да усъвършенстват методите си за производство на хляб и хлебни изделия, така и за стартиращи предприятия.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПИ С ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 6.4:

С помощта на Подмярка 6.4 имате възможност да получите финансиране за :

  • реконструкция или изграждане на цех за производство на хляб и хлебни изделия или;
  • всички  машини, необходими за производството на хляб и хлебни изделия.

КАК ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Осъществяването на Вашата идея става, чрез правилната консултация и избор на екип за работа. Поръчайте консултация и експертите на RISUKU ще обсъдят всеки един детайл от Вашия бъдещ проект, как да го реализирате, какво е необходимо и колко време ще отнеме.

За това как можеш да реализираш твоите мечти