Финансиране за производство на облекла по Подмярка 6.4

Или как когато си креативен и предприемчив можеш да финансираш твоя проект по Подмярка 6.4

Подмярка 6.4

Подмярка 6.4″Инвестиции в неземеделски дейности“ е най-дългоочаквата мярка през настоящата календарна година, поради широкия обхват  на допустимите за финансиране дейности, които предоставя. Една от тях е възможността за производство на облекла.

Дрехите са принадлежност от първа необходимост, поради което инвестирането в това бизнес начинание носи потенциал за висока доходност, при сравнително ниско ниво на поет риск.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ИДЕЯТА:

Идеята е подходяща както за действащи предприемачи от бранша, така и за предприемачи, които търсят възможности за нови инвестиции.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПИ С ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 6.4:

Допустимо е закупуването на необходимото оборудване за производство на дрехи, както и изграждането или реконтрукцията на самият цех за производство.

КАК ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Осъществяването на Вашата идея става, чрез правилната консултация и избор на екип за работа. Поръчайте консултация и експертите на RISUKU ще обсъдят всеки един детайл от твоя бъдещ проект, как да го реализираш, какво е необходимо и колко време ще отнеме.

За това как можеш да реализираш твоите мечти